Konfiguracja poczty głosowej

Pocztę Głosową możesz włączyć i wyłączyć używając Krótkich Kodów:

Funkcja Kod
włączenie Poczty Głosowej *122*11#
wyłączenie Poczty Głosowej *122*00#
sprawdzenie statusu Poczty Głosowej *122#

Konfiguracja poczty głosowej

Aby skonfigurować Pocztę Głosową według własnych potrzeb, należy zadzwonić pod numer 2222 z telefonu Simplus i postępować według instrukcji. Przykładowo:

Funkcja Opcja menu
nagranie imienia

sekwencja 3-4-2
(nagranie należy zakończyć klawiszem #
i zapamiętać poprzez naciśnięcie
klawisza 2)

nagranie powitania
sekwencja 3-4-1
(nagranie należy zakończyć klawiszem #
i zapamiętać poprzez naciśnięcie
klawisza 2)
ustawienie kodu dostępu
sekwencja 3-4-4
(umożliwia zmianę początkowego kodu 0000 na własny, maksymalna długość kodu to 6 cyfr, wprowadzanie kodu dostępu należy zakończyć klawiszem #)