eBOK

Teraz możesz w prosty sposób zarządzać swoim kontem Simplus przy pomocy jednego kodu *110# i czytelnego menu w Twoim telefonie:

  • sprawdzasz stan aktywnych usług
  • wprowadzasz zmiany i konfigurujesz usługi, np. Roaming, GPRS, aktywujesz pakiety
  • zasilasz konto swoje lub innego Klienta

Jak to działa?

Wpisz w telefonie krótki kod *110#, wciśnij klawisz 'zadzwoń' i poczekaj na wyświetlenie menu głównego. Aby skorzystać z opcji dostępnych w menu, wybierz opcję 'odpowiedz' lub 'kontynuuj' (w taki sposób, jak odpowiadasz na SMS-a - w zależności od posiadanego modelu telefonu), wpisz cyfrę odpowiadającą danej pozycji menu i zatwierdź klawiszem 'zadzwoń'.

Powrót do poprzedniego menu następuje po wybraniu '*', zakończenie po wybraniu '0'.

Zawartość menu głównego zależy od włączonej taryfy. Np. dla taryfy SIMPLUS wygląda następująco:

Witamy w eBOK

  • 1 Stan konta i ważność
  • 2 Zmiany na koncie
  • 3 Swojaki
  • 4 Pakiety
  • 0 Koniec

Nie musisz już pamiętać kilkunastu kodów by zarządzać swoim kontem. Teraz wystarczy Ci tylko jeden: *110#

Korzystanie z usługi jest bezpłatne!

Zobacz film o tym jak korzystać z E-BOK